free789QQ资源网
 

不能再拥有的时候 请不要忘记自己

本文发布于2009-07-24 23:48:23,浏览2569次,好评(1个)投一票
[R]▂▂▂▂ [ftc=EE1000]▓[/ft] ▂▂▂▂[ftc=00AEEF]∷▓∷▓∷▓∷▓∷▓∷▓[/ft] [ftc=8FC63D]∷▓∷▓∷▓∷▓∷▓ [/ft] [ftc=F7941D]∷▓∷▓∷▓∷▓ [/ft] [ftc=00A650]∷▓∷▓∷▓[/ft] [ftc=F49BC1]∷▓∷▓ [/ft] [ftc=FFF100]∷▓[/ft][/R] [M][B][fts=4][ftc=FFF100]当[/ft][/ft][/B] [ftc=8FC63D]你[/ft] [ftc=17BCB4]不[/ft] [ftc=7DC473][ftc=F68E54]能[/ft][/ft] [ftc=A763A9]够[M][ffg,EE1000,FFFFFF]再[/ft] [ftc=F16D7E]拥[/ft] [ftc=17BCB4][ftc=C6DF9C]有[/ft][/ft] [ftc=FZSDF3]的[/ft] [ftc=FDC68C]时[/ft] [ftc=00AEEF]候[/ft] [ftc=39B778]你[/ft] [ftc=ACD372]可[/ft] [ftc=EF6EA8]以[/ft] [ftc=ED008C]做[/ft] [ftc=7BCDC9]的[/ft] [ftc=7DC473]就[/ft] [ftc=F79700]是[/ft] [ftc=EE1000][/ft][/M] [R] [/R][/M][M][B][fts=3][ftc=EE1000]不[/ft][/ft][/B] [ftc=F7941D]要[/ft] [U][B][ftc=FFF100]忘记[/ft][/B][/U] [ftc=F7941D][/ft] [ftc=8FC63D][自 己] [R][ftf=Webdings][fts=6][ftc=FFF100]:[/ft][/ft][/ft] [ftc=F79700]赱夨~de~後唻[/ft][/M][/R]

 

======全球免费中心版权声明(本站从09-4-29开始加强免费资源版权管理)=========
不管出于何目的转载本文,请注明版权信息(包括来源和作者),否则一经发现将逐个处理。
若本站转了您的信息而未标明或标错或未找到出处而没标明的,请联系我们,2天内处理。

网友评论

 

因为目前没有时间可以管理评论,所以暂停评论功能!2009.12.19

 

随机推荐

专题与标签

本分类排行榜:

本分类好评榜:

全站随机推荐

© 2005-2020 free789免费中心 | Power by Free789 v18 | 联系我们 | 关于本站
如何访问 | 广告服务 | 免责声明 | 版权声明 闽公网安备 35052402000110号
GMT +8, 2021-10-22 01:29:55, Processed in 23.9ms 闽ICP备12008353号-2
本站程序和风格皆由站长飕飕然100%原创制作,谢绝模仿,违者必究。
本站页面兼容几乎所有主流浏览器,您可根据自己的喜好选择浏览器。
原名『全球免费中心』,于2013年6月16日改名为『free789免费中心』